X

Result Details

Event name: Sailing Solutions Topper 4.2 Nationals and National Series5
Date: 15 June 2013
Type: Series
Club: Royal Corinthian Yacht Club
Classtype:Topper , see more results
Rank Helm Club R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 R10 Nett SailNos Championship no helmgender Age Total
1 Crispin BEAUMONT Bartley 1.0 2.0 1.0 (3.0) 2.0 2.0 NA NA NA NA 8.0 40929 691 M 15 11.0
2 Arran HOLMAN Hollowell 2.0 1.0 2.0 (4.0) 3.0 1.0 NA NA NA NA 9.0 47228 11 M 16 13.0
3 Thomas WALLWORK Redesmere 3.0 3.0 5.0 5.0 4.0 (6.0) NA NA NA NA 20.0 44471 120 M 14 26.0
4 Arthur BROWN Royal Burnham YC (9.0) 4.0 3.0 1.0 9.0 8.0 NA NA NA NA 25.0 771 M 13 34.0
5 Ollie DIXON Royal Harwich YC 5.0 6.0 6.0 12.0 1.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 30.0 47128 342 M 13 83.0
6 Matthew JAYASEKARA Corinthian Otters (15.0) 10.0 7.0 8.0 7.0 3.0 NA NA NA NA 35.0 7 M 14 50.0
7 Ewan GRIBBIN Paignton SC 14.0 7.0 8.0 2.0 6.0 (18.0) NA NA NA NA 37.0 40844 656 M 14 55.0
8 Michael O'DRISCOLL Crawley Mariners 11.0 5.0 4.0 23.0 5.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 48.0 28352 78 M 16 101.0
9 Rory COHEN Fossc 8.0 13.0 11.0 6.0 (53.0 OCS) 17.0 NA NA NA NA 55.0 44954 587 M 14 108.0
10 Luke GRIBBIN Paignton SC 7.0 8.0 20.0 7.0 (53.0 OCS) 16.0 NA NA NA NA 58.0 46895 282 M 13 111.0
11 Victoria COWAN Portchester 10.0 14.0 14.0 10.0 (17.0) 14.0 NA NA NA NA 62.0 42247 511 F 14 79.0
12 Ellen Morley Corinthian Otters 18.0 9.0 (23.0) 18.0 14.0 12.0 NA NA NA NA 71.0 9 F 11 94.0
13 Eleanor CRANFIELD Hollowell Sailing Club 4.0 23.0 17.0 15.0 (53.0 OCS) 13.0 NA NA NA NA 72.0 44889 217 F 13 125.0
14 Ben BARR Corinthian Otters 23.0 11.0 9.0 24.0 (26.0) 5.0 NA NA NA NA 72.0 0 42 M 13 98.0
15 Kieran MOORE Na 17.0 15.0 21.0 (28.0) 11.0 9.0 NA NA NA NA 73.0 34451 184 M 13 101.0
16 Charlotte WATSON Llyn Brenig 12.0 17.0 12.0 (33.0) 10.0 23.0 NA NA NA NA 74.0 46938 206 F 14 107.0
17 Scarlett ANDERSON Corinthian Otters (22.0) 12.0 16.0 13.0 20.0 20.0 NA NA NA NA 81.0 4 F 15 103.0
18 Eleanor POOLE Starcross Yacht Club 6.0 19.0 (27.0) 22.0 8.0 27.0 NA NA NA NA 82.0 46410 735 F 12 109.0
19 Joe BARR Corinthian Otters (38.0) 20.0 29.0 11.0 23.0 4.0 NA NA NA NA 87.0 0 5 M 15 125.0
20 George GRAHAM Burwain Sailing Club (27.0) 22.0 13.0 17.0 15.0 25.0 NA NA NA NA 92.0 44443 576 M 11 119.0
21 Andrew O'DRISCOLL C.m.y.c 24.0 24.0 22.0 (26.0) 12.0 15.0 NA NA NA NA 97.0 44343 254 M 13 123.0
22 Piers LUXFORD Royal Harwich Yacht Club 20.0 26.0 15.0 16.0 24.0 (35.0) NA NA NA NA 101.0 46624 247 M 15 136.0
23 Simon GADSBY Nottingham SC 19.0 18.0 (42.0) 14.0 21.0 32.0 NA NA NA NA 104.0 46168 268 M 13 146.0
24 Charlie TORDOFF-GIBSON Christchurch 21.0 16.0 10.0 9.0 (53.0 OCS) 53.0 DNF NA NA NA NA 109.0 44018 170 M 13 162.0
25 Dylan WALENDY-WRIGLEY Harwich Town 26.0 (30.0) 24.0 25.0 18.0 19.0 NA NA NA NA 112.0 46174 227 M 14 142.0
26 Hakan DIGBY Qmsc (28.0) 27.0 25.0 20.0 22.0 22.0 NA NA NA NA 116.0 47154 296 M 11 144.0
27 Thomas RANDS Corinthian Otters 36.0 25.0 18.0 (37.0) 19.0 21.0 NA NA NA NA 119.0 10 M 13 156.0
28 Elizabeth ALBONE Milton Keynes Sailing Club (35.0) 28.0 32.0 19.0 13.0 30.0 NA NA NA NA 122.0 47386 152 F 13 157.0
29 Angus KEMP Poole YC (44.0) 34.0 35.0 31.0 16.0 10.0 NA NA NA NA 126.0 29641 527 M 11 170.0
30 Daniel THOMPSON Qmsc 16.0 32.0 26.0 29.0 29.0 (34.0) NA NA NA NA 132.0 46374 880 M 12 166.0
31 Luke BEUVINK Otter (43.0) 40.0 30.0 32.0 33.0 7.0 NA NA NA NA 142.0 0 2 M 11 185.0
32 Jack COLLIS Marconi & Walton And Frinton 29.0 29.0 (39.0) 21.0 37.0 29.0 NA NA NA NA 145.0 46348 595 M 13 184.0
33 Thomas RUSSELL Northampton SC 13.0 21.0 40.0 35.0 42.0 (43.0) NA NA NA NA 151.0 45972 560 M 13 194.0
34 Paul MOUGHTIN-LEAY Manor Park 30.0 35.0 19.0 (40.0) 35.0 38.0 NA NA NA NA 157.0 30804 307 M 13 197.0
35 William TAYLOR Corinthian / Eyc 34.0 33.0 37.0 27.0 28.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 159.0 457190 12 M 12 212.0
36 Ariel THOMAS Paignton 32.0 (43.0) 31.0 41.0 25.0 31.0 NA NA NA NA 160.0 31262 129 M 13 203.0
37 Megan BAILEY Shotwick Lake Sailing 33.0 (38.0) 34.0 34.0 30.0 37.0 NA NA NA NA 168.0 46700 168 F 12 206.0
38 Ross NEVILLE-JONES Spinnaker Club 37.0 36.0 36.0 (44.0) 38.0 26.0 NA NA NA NA 173.0 46000 46 M 14 217.0
39 Joshua BEUVINK Otter 41.0 (46.0) 38.0 38.0 36.0 24.0 NA NA NA NA 177.0 47116 636 M 14 223.0
40 Christiaan WAKEFIELD Parkstone Yacht Club 31.0 31.0 33.0 43.0 39.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 177.0 45836 544 M 12 230.0
41 Jason PHELPS Corinthian Otters 40.0 37.0 (43.0) 30.0 43.0 28.0 NA NA NA NA 178.0 700 3 M 14 221.0
42 Ben MCELROY Wimbleball Sailing Club 25.0 39.0 45.0 (47.0) 34.0 39.0 NA NA NA NA 182.0 47414 237 M 12 229.0
43 Rachael MCCLUSKEY Leigh & Lowton Sailing Club 39.0 42.0 28.0 (46.0) 40.0 42.0 NA NA NA NA 191.0 47264 133 M 11 237.0
44 Thomas WILLIAMS Corinthian Otters 50.0 (53.0 DNF) 53.0 DNF 51.0 27.0 11.0 NA NA NA NA 192.0 8 M 13 245.0
45 Nathan GRIBBIN Paignton SC (47.0) 45.0 44.0 45.0 31.0 33.0 NA NA NA NA 198.0 29013 367 M 11 245.0
46 Jonathan ASHWORTH Hisc 42.0 41.0 41.0 36.0 (44.0) 40.0 NA NA NA NA 200.0 46016 633 M 13 244.0
47 Charlie ARTHUR Clywedog 46.0 44.0 (48.0) 42.0 45.0 36.0 NA NA NA NA 213.0 46700 68 M 12 261.0
48 Alex WATSON Llyn Brenig 45.0 47.0 46.0 39.0 41.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 218.0 20822 777 M 11 271.0
49 Coco BARRETT Queen Mary / Desborough 49.0 48.0 47.0 49.0 32.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 225.0 10003 211 F 10 278.0
50 William HARRISON Marconi SC 51.0 50.0 49.0 50.0 (53.0 OCS) 41.0 NA NA NA NA 241.0 45800 187 M 10 294.0
51 Dominic MOON Corinthian Otters 48.0 49.0 50.0 48.0 46.0 (53.0 OCS) NA NA NA NA 241.0 24163 302 M 13 294.0
52 Louis BRAND Corinthian Otters (53.0 DNC) 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC 53.0 DNC NA NA NA NA 265.0 43054 177 M 14 318.0
comments powered by Disqus