X

Result Details

Event name: South East Area Topper Traveller #3
Date: 22 May 2011
Type: Open
Club: Downs SC
Classtype:Topper , see more results
Rank Fleet Helm Crew Club R1 R2 Nett Class SailNo. Rating Total
1 NA Josh Clarke NA Minnis Bay 2 1 3.0 46921 3.0
2 NA Hamish Streeter NA HISC/Bewl 1 2 3.0 46702 3.0
3 NA Harriet Ward NA Queen Mary 3 3 6.0 46969 6.0
4 NA George Hyett NA Downs 4 5 9.0 42079 9.0
5 NA Alistair Smith NA IBRSC 8 4 12.0 47080 12.0
6 NA Elliot Marks NA Broadstairs 6 7 13.0 46468 13.0
7 NA Nick Humphries NA PBSC 7 8 15.0 38453 15.0
8 NA Eric Styles NA NA 5 11 16.0 23 16.0
8 NA James Cook NA Papercourt 10 6 16.0 45710 16.0
10 NA Toby Freeland NA Downs 9 9 18.0 46159 18.0
11 NA Julia Judd NA NA 12 10 22.0 28938 22.0
12 NA Tim Evans NA NA 13 12 25.0 4 25.0
13 NA George Meek NA NA 14 15 29.0 46241 29.0
14 NA Tom Hatcher NA Margate 11 22 33.0 45616 33.0
15 NA Lewis Humphries NA PBSC 22 13 35.0 48 35.0
16 NA Ollie Batehup NA Bewl 22 14 36.0 31229 36.0
17 NA Emma Crane NA Bewl 22 22 44.0 47079 44.0
17 NA Julia Freeland NA Downs 22 22 44.0 12 44.0
17 NA Peter Freeland NA Downs 22 22 44.0 44161 44.0
17 NA Oskar Bisset NA NA 22 22 44.0 22 44.0
17 NA Toby Wood NA Margate 22 22 44.0 46877 44.0
comments powered by Disqus